H-G Vize

Seyahat Sağlık Sigortası


30.000 € ( Euro) Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası Schengen Ülkeleri İçin Zorunlu Hale Gelmekte Olup Konsoloslukça Orjinalleri İstenmektedir. Yapılan Seyahat Sağlık Sigortası 2 Nüsha Alınıp Vize Başvurusu Esnasında 1 Nüshasını Evraklarınız Arasına Koyup 1 Nüshasını Seyahatiniz Esnasında Yanınızda Bulundurmalısınız.

Schengen ve Tüm Ülkeler İçin Seyahat Sağlık Sigortanızın Kapsamı


Acil Olan Durumlarda , Kaza veya Hastalık Durumunda , Bulunduğunuz Ülkede Hastanede Yatarak Tedavi
Acil Olan Bir Durumda Sağlık Nedenleriniz İle Nakil
24 Saat Hizmet Alabileceğiniz Danışmanlar
Yapılan Tüm Tedavilerde Yapmış Olduğunuz Masrafların Karşılanması
Seyahat Esnasından Bagaj Kaybedilmesi durumunda Oluşabilecek Maddi Kaybınızın Karşılanabilmesi